Visie de Garve

“Veiligheid en vertrouwen vormen de basis, de wortels. Als je je veilig voelt, kun je jezelf zijn (de stam) en kun je werken aan zelfstandigheid, sociaal zijn en kun je voorbereid je plek in de samenleving vinden! De kroon van de boom!”
Kernwoorden die hieruit voortkomen en bepalend zijn voor het onderwijs in de komende jaren:
  • Samenwerken staat centraal(relatie)
  • Zelf verantwoordelijkheid nemen over je leren/leven; eigenaarschap (autonomie)
  • Niet kennis is het belangrijkste (deze verouderd snel): maar leren denken (hoe ga ik om met dingen die op mijn pad komen) (competentie)